Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län. FHM:s råd gäller t.om 19/11. Vi har inom tidsramen för detta beslut ett evenemang inbokat (Föreläsningen Inspireras av Dag Hammarskjöld av och med Caroline Hammarskjöld den 19/11 ) som vi är arrangör för.
Vi återkommer i början av nästa vecka med besked angående det berörda evenemanget.
Vi redovisar här FHM:s beslut i sin helhet