Sigtuna scen och teater

Med passion för teater

Sigtuna scen och teater är ett mindre produktionsbolag beläget i Sigtuna i hjärtat av Mälardalen. Vi arrangerar och producerar kvalitativa teater och musikföreställningar i egen regi och på uppdrag av föreningar, företag och organisationer.

 

Som arrangör inkluderar vi både produktioner med nationellt och internationellt etablerade namn i programbladen och föreställningar skapade av lokalt eller regionalt förankrade producenter i våra samarbeten. Det kan vara produktioner inom musik, teater, dans, en kombination av alla eller kanske en ännu icke uppfunnen konstform. Vår huvudinriktning är dock alltid kvalitativ scenkonst med ett tydligt föreställningssammanhang, tema eller koncept.

 

När du besöker Sigtuna scen och teaters arrangemang vill vi att du ska känna att du får en helhetsupplevelse där vårt engagemang skapar en extra dimension till föreställningen.

 

Vi deltar även i projekt och externa arrangemang i syfte att skapa broar mellan kultursektorn och andra intresseområden.

 

Sigtuna scen och teaters vision och målsättning är att genom vår verksamhet skapa en plattform för konstruktiva och långsiktiga samarbeten som ökar attraktionskraften för kultur och scenkonst och bidrar till destinationsutvecklingen i Sigtuna kommun och Mälardalsregionen som helhet.

Teamet bakom scenen

Krister Persson

VD och grundare Sigtuna Scen och Teater

krister.persson@sigtunateater.se
+46 (0)76 2129559

Marie-Louise Elebring

Press och kommunikationsansvarig Sigtuna Scen och Teater

marie-louise.elebring@sigtunateater.se